För villaägare

Villaägare som anlitar ett byggföretag (totalentreprenad) omfattas av den svenska konsumenttjänstelagen vilket betyder att villaägaren/byggherren inte behöver ha ansvar för att utse en arbetsmiljösamordnare (BAS-U) och därför inte heller har ansvaret för arbetsmiljön för dem som utför arbetet.

Villaägaren som väljer att anlita flera entreprenörer som gör arbetet samtidigt har däremot ett visst ansvar för arbetsmiljön för de som arbetar. Det gäller båda nybyggen, underhåll, ombyggnad, reparation och markarbeten.  Villaägaren räknas som byggherre och har juridiskt ansvar för att upprätta en arbetsmiljöplan eller se till att entreprenören (byggföretagaren) gör det. I planen ska det framgå vilka särskilda risker som kan vara aktuella under byggprojektet, exempelvis fall från tak och kontakt med farliga kemikalier, och vad som ska göras för att minimera riskerna.

Om flera entreprenörer arbetar på bygget samtidigt har byggherren (villaägaren) ansvar för att samordna arbetsmiljön för alla parter. En byggarbetsmiljösamordnare ska utses, både för planeringen av arbetet och för själva utförandet. Under vissa omständigheter kan byggherren överlåta hela sitt arbetsmiljöansvar på en uppdragstagare.

Mer information finns på www.av.se.