Om något händer

Utrymning

Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, till exempel brand. Alla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. Särskilt anordnade utrymningsvägar och återsamlingsplatser ska vara markerade med skyltar. Dörrar för utrymning ska enkelt kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen.

Första hjälpen

Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen ska alltid kunna tillkallas. Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. Det ska även finnas anslag med telefonnummer och adress till ambulans och räddningstjänst.

Brand

Brandredskap ska finnas och vara lättåtkomliga. Platserna där de finns ska märkas ut med skyltar. Om det behövs, till exempel där det finns brandfarliga ämnen, ska även branddetektorer och alarmsystem finnas. Lämpliga övningar ska genomföras regelbundet.

Nödbelysning

Nödbelysning som är tillräckligt stark ska finnas där särskilda risker uppstår vid strömavbrott. Om ljuset plötsligt slocknar när det pågår arbete med till exempel byggsåg eller uppförande av byggnadsställning kan det annars inträffa svåra olyckor.

Läs mer:
http://www.av.se/bygg