Material

Vill du veta mer om lagar, regler och föreskrifter inom byggbranschen eller andra arbetsmiljöfrågor? Här finns länkar till informationsmaterial i pdf-format att ladda ner, bland annat broschyren Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539) och fakta i fickformat på flera språk (ADI 659).

På engelska finns information om bland annat arbetsskadeförsäkringen, skyddsombud och regler för arbetstagare under 18 år. 

Safer building – en fickfolder på åtta språk som i bild visar de mest vanligt förekommande olycksfallen på en byggarbetsplats och hur du kan förebygga dem.