Se vår film

Svenska byggarbetsplatser är bland de säkraste i världen tack vare stränga arbetsmiljölagar och avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Även utländska byggnadsarbete omfattas av reglerna om skydd och säkerhet på arbetet. Arbetsgivaren har stort ansvar för att göra arbetsplatsen säker, men varje arbetstagare måste också följa de regler som finns.

Den här filmen sammanfattar det viktigaste du bör känna till om allas ansvar för att göra byggarbetsplatsen trygg och säker – och vad som gäller om olyckan trots allt är framme.