En säkrare byggbransch för alla

Den här webbplatsen vänder sig till utländska byggnadsarbetare som fått tillfälligt arbete i Sverige enligt EU:s utstationeringsdirektiv. Här finns information om svenska regler och lagar som ska skydda arbetstagare och fakta om arbetsgivarens ansvar för säkerhet och arbetsmiljö. Bakom webbplatsen står Arbetsmiljöverket vars uppdrag är att utveckla sunda och säkra arbetsförhållanden. Arbetsmiljöverket är också kontaktmyndighet i Sverige för utstationeringsfrågor och har ett särskilt uppdrag av regeringen att informera utländska arbetsgivare och arbetstagare om vad som gäller för att arbeta i Sverige. Informationen finns på engelska, ryska, polska, lettiska, estniska och litauiska. Svenska byggnadsarbetare hänvisas till Arbetsmiljöverkets ordinarie webbplats.