O nas

Szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy, Arbetsmiljöverket, jest organem administracji odpowiedzialnym za problematykę związaną z warunkami pracy.

Nasza wizja zakłada, że każdy może mieć swój wkład w tworzenie odpowiednich warunków pracy. Aby ten cel został osiągnięty, zachęcamy do aktywnych działań na każdym stanowisku pracy w Szwecji.

Naszym podstawowym zadaniem jest ochrona prawa do zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Dążymy do obniżenia zagrożenia utratą zdrowia w pracy i wypadkami oraz do poprawy warunków pracy w ujęciu całościowym. Działamy dla dobra publicznego na rzecz właściwego i podlegającego pozytywnym przemianom środowiska pracy dla wszystkich.

Wielu pracowników budowlanych cierpi na schorzenia zawodowe i w wyniku doznanych obrażeń. Spadają z wysokości, pracują w nieprawidłowej pozycji, podnoszą ciężkie przedmioty lub doznają obrażeń w wyniku styczności z maszynami i narzędziami. Ryzyko wypadków zwiększa złe planowanie i presja czasu. Przepisy wydane przez szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy stanowią, jak powinny przebiegać prace budowlane.

Prace budowlane, przebudowy, naprawy, remonty i wyburzanie budynków, a także prace ziemne muszą być prowadzone zgodnie ze szwedzką Ustawą o środowisku pracy oraz przepisami w zakresie budownictwa wydanymi przez szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy. Szwedzkie przepisy odnoszące się do warunków pracy obowiązują wszystkich zagranicznych pracowników podejmujących pracę w Szwecji, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni przez zagraniczną firmę wykonującą zlecenie na rzecz szwedzkiego pracodawcy, czy też działają jako niezależne podmioty gospodarcze. Obowiązkiem przestrzegania tychże przepisów objęci są i przedsiębiorcy, i pracownicy niezależnie od formy zatrudnienia.