Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma zawsze obowiązek dopilnowania, by prace mogły zostać wykonane bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu lub wypadku. Oznacza to między innymi, że pracodawca ma obowiązek upewnić się, iż osoba mająca wykonać daną pracę została poinstruowana w wystarczającym stopniu i posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania tejże pracy. Pracownicy nie tylko powinni wiedzieć o istniejących zagrożeniach, ale powinni też umieć ich unikać.

Pracodawca zawsze ponosi odpowiedzialność, ale może rozdzielić zadania w zakresie środowiska pracy. Jeśli mamy do czynienia z kilkoma osobami na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli, zawsze warto wychodzić z założenia, że to właśnie my ponosimy odpowiedzialność, nawet jeśli z prawnego punktu widzenia okazuje się, że spoczywa ona na kimś na wyższym lub niższym szczeblu.

Jako przełożony masz obowiązek znać ustawę o środowisku pracy oraz przepisy dotyczące warunków pracy obowiązujące w twoim miejscu pracy. Powszechne jest ponadto przekazywanie osobom na kierowniczych stanowiskach pewnych zadań w zakresie środowiska pracy, takich jak inicjowanie obchodów kontrolnych, czy nadzór nad innymi obszarami systematycznych działań w odniesieniu do warunków pracy.