Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu

Szwedzkie place budów należą do najbezpieczniejszych na świecie dzięki surowym przepisom dotyczącym warunków pracy oraz umowom między pracodawcami a związkami zawodowymi. Przepisy regulujące kwestie zabezpieczenia miejsca pracy i bezpieczeństwa obowiązują także zagranicznych pracowników budowlanych. Pracodawca ponosi ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale na każdym pracowniku również spoczywa obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów.

W filmie zebrano najważniejsze informacje na temat odpowiedzialności wszystkich za bezpieczeństwo na placu budowy, a także pokazano, co należy zrobić, gdy mimo wszystko wydarzy się wypadek.