Praca za granicą

Wszyscy pracownicy przybyli do Szwecji w celu czasowego podjęcia pracy objęci są szwedzkim prawodawstwem i umowami w zgodzie z dyrektywą UE o pracy za granicą. Niektóre ważne obszary, których to dotyczy, to warunki pracy, płaca minimalna i wynagrodzenie za czas urlopu, zasady odnośnie czasu pracy, dyskryminacja w miejscu pracy oraz świadczenia przysługujące rodzicom. Kwestie te są uregulowane ustawami, umowami zbiorowymi i porozumieniami na szczeblu lokalnym według tak zwanego „szwedzkiego modelu”. Jeśli chodzi o podatki i świadczenia socjalne, obowiązują zróżnicowane zasady w zależności od uwarunkowań.

Co to jest oddelegowanie?

Oddelegowany pracownik to osoba wysłana przez swego pracodawcę do pracy za granicą na określony czas. Jeśli osoba ta została wysłana do Szwecji, w trakcie pobytu obowiązuje ją szwedzkie prawodawstwo i umowy zbiorowe.

Kogo obowiązują postanowienia prawa?

Ustawa o oddelegowaniu do pracy za granicą obowiązuje wszystkie osoby przybyłe do Szwecji. Z drugiej strony postanowienia dotyczące na przykład prawa pobytu i pozwolenia na pracę mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Począwszy od 1 lipca 2013 r. zagraniczni pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia delegowanych pracowników do pracy w Szwecji oraz osoby do kontaktu.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu, gdy delegowany pracownik zaczyna pracować w Szwecji. Zgłoszenie nie jest konieczne, jeżeli dlugość okresu delegowania ma trwać nie dłużej niż pięć dni. W wypadku przedłużenia pracy należy dokonać zgłoszenia najpóźniej szóstego dnia.

Przepisy prawa i Ustawa o środowisku pracy obowiązują każdego

Szwedzkie prawo regulujące takie kwestie, jak wymiar urlopu, godziny pracy i płace minimalne ma moc w stosunku do każdego obcokrajowca oddelegowanego do pracy w Szwecji.

Jeśli zostałeś wysłany do pracy, obowiązuje Cię także szwedzka Ustawa o środowisku pracy wraz z przepisami wykonawczymi. Zapisy Ustawy o środowisku pracy określają obowiązki pracodawcy i innych podmiotów z tytułu zapobiegania wypadkom w pracy i utracie zdrowia przez pracowników.

Informacje dotyczące przepisów i zasad regulujących warunki tymczasowej pracy w Szwecji można znaleźć na następujących stronach.