Par mums

Zviedrijas Darba vides pārvalde, Arbetsmiljöverket, ir administratīvā institūcija, kas atbild par darba vides jautājumiem.

Mēs uzskatām, ka jebkurš var sniegt ieguldījumu pozitīvas darba vides attīstībā. Lai sasniegtu savu mērķi, mēs veicinām un atbalstām aktīvu darbinieku dalību visās Zviedrijas darbavietās.

Mūsu galvenais mērķis ir rūpēties par darbinieku tiesībām uz dzīvībai un veselībai drošu darba vidi.

Mēs cenšamies mazināt kaitējumu veselībai un negadījumu risku darba vietās un uzlabot darba vidi holistiskā perspektīvā. Mēs strādājam, lai īstenotu mērķi izveidot labu un attīstošu darba vidi visiem nodarbinātajiem.

Daudzi celtnieki cieš no negadījumiem un arodslimībām. Viņi krīt, neievēro pareizu stāju, ceļ smagus priekšmetus un savainojas, strādājot ar mašīntehniku… Slikta plānošana un steidzīgi termiņi palielina negadījumu risku. Arbetsmiljöverket ir izdevusi likumus un noteikumus, kas attiecas uz būvdarbu norisi.

Ēku būvēšanas, pārveidošanas, remonta, uzturēšanas un nojaukšanas darbi un citi celtniecības darbi ir pakļauti Zviedrijas Darba vides likumam un Arbetsmiljöverket noteikumiem. Zviedrijas Darba vides noteikumi attiecas uz ārvalstu strādniekiem Zviedrijā neatkarīgi no tā, vai darbinieks strādā ārvalstu kompānijā, kuru nolīdzis zviedru darba devējs, vai strādā neatkarīgā uzņēmumā. Likumi attiecas gan uz uzņēmēju, gan uz darbiniekiem neatkarīgi no nodarbinātības veida.