Informācija namīpašniekiem

Uz namīpašniekiem, kas nolīgst būvuzņēmumu (ģenerāluzņēmēju), attiecas Zviedrijas Patērētāju pakalpojumu likums (konsumenttjänstelagen), kas nozīmē, ka namīpašniekiem/attīstītājiem  nav pienākuma iecelt atbildīgo par darba vidi (arbetsmiljösamordnare[BAS-U]), tādējādi tiem arī nav atbildības par darba vidi attiecībā uz darbu izpildītājiem.

Namīpašniekam, kurš izvēlas nolīgt vairākus būvuzņēmējus, kas strādā vienlaikus, tomēr ir zināma atbildība par darba vidi pret šiem uzņēmējiem. Tas attiecas gan uz jaunceltnēm, uzturēšanas darbiem, pārbūvēm, remontiem un zemes darbiem.  Namīpašnieks uzskatāms par attīstītāju, un tam ir juridisks pienākums izveidot darba vides plānu vai nodrošināt, ka to izveido būvuzņēmējs. Šajā plānā jābūt aprakstītiem konkrētajiem riskiem saistībā ar būvprojektu, piemēram, kritieni no jumta, kontakts ar ķīmiskām vielām, un kas jādara, lai mazinātu riskus.

Namīpašnieks (attīstītājs), kurš nolīdzis vairākus būvuzņēmējus, kas strādā vienlaikus, ir atbildīgs par darba vides saskaņošanu starp šiem uzņēmējiem. Ir jāieceļ atbildīgais par darba vidi gan attiecībā uz darbu projektēšanu, gan darbu izpildi. Noteiktos apstākļos attīstītājs var deleģēt savu atbildību par darba vidi apakšuzņēmējam.

Vairāk informācijas: www.av.se.