Informācija darba devējiem

Darba devējs ir vienmēr atbildīgs par darbu veikšanu bez riskiem veselībai un bez nelaimes gadījumiem. Tas arī nozīmē, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt, lai darbu izpildītājs saņemtu atbilstīgu instruktāžu un pārzinātu darbus. Personālam ne tikai jāapzinās iespējamie riski, bet arī jāspēj tos novērst.

Darba devējs vienmēr ir atbildīgais, bet pienākumus attiecībā uz darba vidi var sadalīt. Ja ir vairāku līmeņu vadītāji, vienmēr rēķinieties, ka pats esat atbildīgs, kaut arī juridiski var būt, ka atbildība gulstas uz zemāka vai augstāka līmeņa vadītāju.

Kā vadītājam jums jāpārzina darba vides likumi un noteikumi, kas attiecas uz jūsu darba vietu. Parasti vadītājam tiek deleģēti konkrēti pienākumi attiecībā uz darba vidi, piemēram, organizēt darba aizsardzības pārbaudes un administrēt citus sistemātiskos darba vides organizēšanas pienākumus.