Ja kaut kas atgadījies

Ārkārtas situācijas un negadījumi

Ja darba vietā radusies ārkārtas situācija vai negadījums, piemēram, ugunsgrēks, darba vieta ir ātri un droši jāevakuē. Evakuācijas ceļi un pulcēšanās vietas ir jānorāda ar zīmēm.

Evakuācijas durvīm ir jābūt atveramām uz āru un ugunsdzēšanas aprīkojumam ir jābūt viegli pieejamam.

Vienmēr ir jābūt pieejamiem pirmās palīdzības līdzekļiem, kā arī jābūt izvietotām zīmēm, kurās norādītas izejvielu atrašanās vietas un pirmās palīdzības veikšanas vietas.

Ir jābūt uzstādītam ziņojumu dēlim, kurā norādīti ātrās palīdzības un glābšanas dienestu tālruņa numuri, darbavietas adrese un, iespējams, norādījumi, kā nokļūt darba vietā. Neaizmirstiet, ka zvanītājam ir jāspēj sazināties ar Zviedrijas glābšanas dienestu aģentūru Räddningstjänsten. Glābšanas dienesta darbinieki saprot angļu valodu.

Ja bīstamas situācijas ir iespējamas elektropadeves pārtraukuma gadījumā, ir jānodrošina avārijas apgaismojums. Tas attiecas, piemēram, uz darbu ar zāģiem vai stalažu uzstādīšanu.

Ohu või vajakajäämise esinemisel töökeskkonnas

  1. Kui avastad töökeskkonnas ohu või vajakajäämise, võta ühendust oma otsese ülemusega.
  2. Kui ühtegi meedet tarvitusele ei võeta, võta ühendust töökaitsevolinikuga.
  3. Töökaitsevolinik võtab ühendust ülemusega.
  4. Kui probleemi ei lahendata, pöördub töökaitsevolinik peatöökaitsevoliniku poole.
  5. Kui probleem püsib, võtab peatöökaitsevolinik küsimuse üles kaitsekomitees.
  6. Kui ühtegi meedet tarvitusele ei võeta, saab töökaitsevolinik pöörduda töökeskkonnaametisse.