Skatīties mūsu filmu

Zviedrijas būvobjekti ir vieni no drošākajiem pasaulē, pateicoties stingriem darba vides likumiem un līgumiem starp darba devēju un arodbiedrību. Arī uz citu valstu būvstrādniekiem attiecas Zviedrijas likumi par darba aizsardzību un drošību. Darba devējs ir atbildīgs, lai darbavietas būtu drošas, bet arī darba ņēmējiem ir pienākums ievērot pastāvošos noteikumus.

Šajā filmā ir kopsavilkums par svarīgākajiem jautājumiem, kuri jums būtu jāzina par to, kas visiem jāievēro, lai darbavieta būtu droša ,un kā jārīkojas, ja nelaimes gadījums tomēr ir noticis.