Informacija būstų savininkams

Būstų savininkams, kurie samdo statybos įmonę (konkurso būdu), taikomas Švedijos vartotojų teisių įstatymas, o tai reiškia, kad būsto savininkas ir (arba) statybos darbų užsakovasneprivalo prisiimti atsakomybės už statybos darbų saugos koordinatoriaus (BAS-U) skyrimą, todėl jis taip pat neatsako už darbuotojų darbo sąlygas.

Tačiau būstų savininkai, kurie nusprendžia samdyti kelis statybos rangovus, atliksiančius darbus vienu metu, prisiima tam tikrą atsakomybę už darbuotojų darbo sąlygas. Ši nuostata taikoma statybai, priežiūrai, rekonstrukcijai, remontui ir žemės darbams.  Būsto savininkas laikomas statybos darbų užsakovu ir teisiškai atsako už darbo sąlygų plano parengimą arba turi pasirūpinti, kad jį parengtų rangovas (statybos įmonės savininkas). Plane turi būti nurodyta, į kokius konkrečius pavojus reikia atkreipti dėmesį įgyvendinant statybos projektą, pavyzdžiui, į galimybę nukristi nuo stogo ir nukentėti nuo pavojingų cheminių medžiagų, ir ką reikia daryti, kad pavojus sumažėtų.

Jei statybose vienu metu dirba keli rangovai, statybos darbų užsakovas (būsto savininkas) prisiima atsakomybę už darbo sąlygų koordinavimą visoms šalims. Turi būti numatomas statybos darbų saugos koordinatorius, kuris ir planuoja darbą, ir padeda jį atlikti. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms statybos darbų užsakovas rangovui gali perleisti visą atsakomybę už darbo sąlygas.

Daugiau informacijos rasite www.av.se.