Informacija darbdaviui

Darbdavys visada privalo pasirūpinti, kad darbas būtų atliekamas be pavojaus sveikatai arba nelaimingų atsitikimų rizikos. Tai, beje, reiškia, kad darbdavys turi įsitikinti, jog darbuotojai gautų pakankamai informacijos ir tikrai mokėtų dirbti. Darbuotojai turi ne tik žinoti, kokie pavojai jų gali tykoti, bet ir mokėti jų išvengti.

Darbdavys visada prisiima atsakomybę, tačiau gali paskirstyti užduotis, skirtas tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti. Jei yra keli skirtingo lygio vadovai, visada darykite prielaidą, kad jūs esate atsakingas, net jei teisiniu požiūriu pasirodo, kad atsakingas yra aukštesnio ar žemesnio lygio vadovas.

Vadovaudamas darbams turite išmanyti darbo sąlygas reglamentuojančius įstatymus ir taisykles, taikomas jūsų darbo vietoje. Taip pat vadovai paprastai atlieka specialias užduotis, susijusias su darbo sąlygomis, pavyzdžiui, jie organizuoja saugos priemonių apžiūrą ir adminstruoja tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo sistemos elementus.