Kas už ką atsakingas?

Siekiant sukurti geras darbo sąlygas statybų aikštelėje itin svarbios saugą ir sveikatą darbe užtikrinančios prevencinės priemonės, be to, visi dalyviai privalo prisiimti atitinkamus įsipareigojimus. Taip pat labai svarbu, kad įvairūs dalyviai tai darytų kartu ir užtikrinant saugą ir sveikatai tinkamą darbą prisidėtų ir statybininkai.
Projekto vadovas yra asmuo, atsakingas už statybos ir montavimo darbus, ir rengiant statybos projektą (planuojant ir projektuojant) jam tenka didžiausia atsakomybė už tai, kad vykdant statybas bus atsižvelgta į darbo sąlygas. Projekto vadovas taip pat yra atsakingas už išankstinio įspėjimo, saugos ir sveikatos plano ir dokumentacijos parengimą, taip pat už tai, kad būtų paskirtas asmuo, koordinuosiantis statybos darbo sąlygas.

Darbo sąlygų statybų metu planavimo ir projektavimo koordinatorius derina projekto darbo sąlygas ir pasirūpina, kad būtų parengtas saugos ir sveikatos užtikrinimo planas bei dokumentacija.

Statybos darbų planuotojai (architektai, konsultantai ir kt.) pagal įgaliojimus taip pat yra atsakingi už tai, kad rengiant statybų projektą būtų atsižvelgta į darbo sąlygas.

Statybos ir montavimo darbų darbo sąlygų koordinatorius koordinuoja vykdomų darbų darbo sąlygas, koreguoja saugos ir sveikatos užtikrinimo planą pagal faktiškai vykdomus darbus, tikrina, ar vykdant darbus nepažeidžiamos darbo sąlygos ir vadovaujamasi sveikatos užtikrinimo planu.

Visi darbdaviai pirmiausia yra atsakingi už darbo sąlygų savo darbuotojams užtikrinimą. Darbdaviai visuomet yra atsakingi už savo darbuotojus, net tuomet, kai tuo pačiu metu jie privalo prisiimti atsakomybę už, pavyzdžiui, vykdančiuosius planavimą, už darbe naudojamų įrenginių gamintojus ar statybos darbų darbo sąlygų koordinatorius.

Individualios įmonės ir asmenys, dirbantys šeimos versle, kuriame nėra samdomų darbuotojų, iš esmės privalo laikytis nuostatų, kurios taikomos darbdaviams ir darbuotojams statybos ir montavimo darbų srityje.

Statybininkai dalyvauja užtikrinant darbo sąlygas, laikosi įstatymų ir normatyvų ir naudoja būtinas saugos priemones.

Atstovas saugos klausimais atstovauja darbuotojams, kai tai susijęs su saugos klausimais. Jei darbas kelia tiesioginę riziką gyvybei ir sveikatai ir darbdavys nedelsdamas tos rizikos nepašalina, atstovas saugos klausimais turi teisę sustabdyti darbus, kol bus gautas Švedijos darbo aplinkos tarnyba (Swedish Work Environment Authority) sprendimas.

Švedijos darbo aplinkos tarnyba yra parengusi taisykles dėl atsakomybės, tenkančios tiems, kurie samdo darbininkus, ir tiems, kurie prižiūri darbus aikštelėje.