Naudinga informacija

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos statybininkus užklumpa maždaug dvigubai dažniau, palyginti su vidurkiu. Statybininkai pirmiausia nukrinta iš didelio aukščio, kelia sunkius ir nepatogius daiktus ir nukenčia naudodami prietaisus, tačiau daugumos nelaimingų atsitikimų galima išvengti geriau planuojant darbą. Tinkamos darbo sąlygos visiems naudingos pirmiausia todėl, kad neprarandama laiko dėl nedarbingumo, darbas yra našesnis ir ekonomiškesnis. Čia jus supažindinsime su keliais dažnai pasitaikančiais pavojais ir jų prevencija. Daugiau pavyzdžių ir papildomos informacijos rasite brošiūroje Saugesni statybos darbai (ADI 539) ir tinklalapiuose, kurių nuorodos pateikiamos puslapio apačioje.

Sumažinkite kritimo riziką

Kritimas yra dažniausiai pasitaikanti mirties ar nelaimingo įvykio statybose priežastis. Kritimo rizika turi būti sumažinta. Jei būtina, turi būti naudojami apsauginiai turėklai, darbo platformos, darbo krepšiai arba pastoliai. Jei dėl darbo pobūdžio neįmanoma užtikrinti tokios apsaugos, reikia naudoti asmenines apsaugos nuo kritimo priemones.

Saugiau dirbkite ant stogo

Dirbant ant stogo paprastai reikia naudoti apsauginius turėklus arba įrangą, suteikiančią atitinkamą apsaugą. Turėklus montuokite prie pastogės arba pastolių, besibaigiančių iškart po pastoge. Kartais vietoj turėklų arba kitos įrangos gali tekti naudoti saugos diržus su lynu. Jei naudojamos asmeninės apsaugos nuo kritimo priemonės su lynu, lynas turi būti pritvirtintas prie tvirtos konstrukcijos ant stogo, pavyzdžiui, prie tvirtos apsauginės konstrukcijos.

Tikrinkite priemones ir įrangą

Priešgaisrinės saugos priemonės, signalizacija, elektros instaliacija, eismo ženklai, apsauginiai tinklai, įspėjamieji ženklai ir kita įranga, priskiriama statybos aikštelei, turi būti nuolat tikrinama ir prižiūrima. Rekomenduojama sudaryti planą, kada ir kaip bus atliekami šie tikrinimai. Jei nustatomas koks nors trūkumas, dėl kurio gali kilti didelis pavojus saugai arba sveikatai, darbas turi būti nedelsiant nutrauktas. Kol trūkumas nepašalintas, darbo negalima tęsti.

Medžiagų laikymas ir tvarkymas

Jei sutvarkyti arba sukrauti statybos produktai yra nestabilūs, gali įvykti rimtų nelaimingų atsitikimų. Jei kyla toks pavojus, statybos produktus reikia sukrauti stabiliau. Tas pats pasakytina apie darbą su statybos produktais arba įranga, kuri turi potencinės energijos, pavyzdžiui, tvirtinimo armatūra ir vartai su spyruokliniu mechanizmu. Prisiminkite, kad statybos produktų tvirtinimo elementai turi atlaikyti stiprų vėją.

Transporto priemonių eismas

Tam tikrose statybos aikštelės vietose kyla pavojus dėl nuolatinio transporto priemonių (automobilių, traukinių ir pan.) eismo. Toks pavojus kyla tiesiant kelius, geležinkelio bėgius arba netgi, pavyzdžiui, vykdant statybos darbus netoli gatvės. Priimtuose teisės aktuose nurodoma nemažai priemonių, į kurias reikia atsižvelgti arba kurių reikia imtis siekiant apsisaugoti nuo pavojų. Pirmiausia eismas turi būti nukreipiamas taip, kad netrukdytų dirbti. Asmenys, reguliuojantys eismą, ir darbuotojai, dirbantys tose vietose, kurios neatskirtos nuo eismo kelių, turi dėvėti ir įspėjamuosius drabužius su atšvaitais.

Jei kas nors atsitinka

Evakuacija

Kilus pavojui, pavyzdžiui, gaisrui, turi būti galima evakuoti žmones iš visų darbo vietų. Visiems turi būti suteikta galimybė greitai ir saugiai pasiekti saugią vietą. Pirmiausia avariniai išėjimai ir susirinkimo vietos turi būti pažymėti ženklais. Avariniai išėjimai turi lengvai atsidaryti išėjimo kryptimi.

Pirmoji pagalba

Turi būti galimybė teikti pirmąją pagalbą. Darbuotojai, kurie yra išmokyti teikti pirmąją pagalbą, turi būti visada pasiekiami. Pirmosios pagalbos teikimo vietos ir įranga turi būti pažymėtos ženklais. Taip pat turi būti pakabintos lentelės su greitosios medicinos pagalbos ir gelbėjimo tarnybų telefono numeriais bei adresais.

Priešgaisrinė sauga

Aikštelėje turi būti priešgaisrinės saugos priemonės, kurias būtų galima lengvai pasiekti. Jų laikymo vieta turi būti pažymėta ženklais. Jei reikia, pavyzdžiui, statybos aikštelėje laikant degias medžiagas, reikia įrengti priešgaisrinius jutiklius ir signalizaciją. Reikia nuolat rengti atitinkamus mokymus.

Avarinis apšvietimas

Ten, kur kyla didžiausias pavojus, kad nutrūks elektros srovės tiekimas, turi būti įrengtas pakankamai ryškus avarinis apšvietimas. Kitaip darbo metu, pavyzdžiui, pjaunant pjūklu arba statant statybinius pastolius, staiga išsijungus šviesai gali įvykti rimtų nelaimingų atsitikimų.