Komandiravimas

Visiems į Švediją laikinai dirbti atvykusiems darbuotojams taikomi atitinkami Švedijos įstatymai ir susitarimai pagal ES direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo. Šie teisės aktai reglamentuoja kai kurias svarbias sritis, pavyzdžiui, darbo sąlygas, minimalų atlyginimą ir mokamas atostogas, darbo laiko taisykles, diskriminaciją darbo vietoje ir motinystės bei tėvystės atostogas. Šie klausimai reglamentuojami įstatymu, kolektyvine sutartimi ir savivaldos institucijų susitarimu pagal vadinamąjį „švedišką modelį“. Mokesčiams ir socialinėms paskatoms galioja įvairios taisyklės, taikomos atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes.

Ką reiškia „komandiravimas“?

„Komandiruotas darbuotojas“ yra asmuo, kurį darbdavys išsiuntė dirbti į kitą šalį nustatytą laiką. Jei toks asmuo buvo komandiruotas į Švediją, įdarbinimo metu jai (jam) taikomos Švedijos įstatymų ir kolektyvinių sutarčių nuostatos.

Kam taikomos šios nuostatos?

Visiems į Švediją atvykusiems asmenims galioja įstatymas dėl komandiravimo. Kita vertus, nuostatos dėl gyvenimo ir darbo leidimų gali skirtis – tai priklauso nuo šalies, iš kurios atvykote.

Šis įstatymas ir Darbo aplinkos įstatymas yra taikomi visiems asmenims

Švedijos įstatymai, pavyzdžiui, dėl atostogų, darbo valandų ir minimalaus darbo užmokesčio, yra taikomi visiems į Švediją komandiruotiems asmenims.

Be to, jei jūs esate komandiruotas asmuo, jums taip pat bus taikomas Švedijos darbo aplinkos įstatymas ir visos jame esančios direktyvos. Darbo aplinkos įstatyme yra nuostatų dėl darbdavių ir kitų asmenų, privalančių prisiimti atsakomybę už apsaugą, įsipareigojimų užkirsti kelią sveikatos sutrikimams ir nelaimingiems atsitikimams darbe.

Apie įstatymus ir taisykles, kuriomis reglamentuojamos laikino darbo Švedijoje sąlygos, skaitykite šiuosepuslapiuose.