Meist

Rootsi Töökeskkonna Amet, Arbetsmiljöverket, on ametiasutus, mis tegeleb töökeskkonnaga seotud probleemidega.

Meie visioon – igaühel peab olema võimalus aidata kaasa positiivse töökeskkonna loomisele. Oma eesmärgi saavutamiseks edendame ja toetame aktiivset osalemist igas töökohas Rootsis.

Meie põhieesmärk on kaitsta õigust tervist väärtustavale ja turvalisele töökeskkonnale.

Me püüame vähendada terviseprobleemide ja tööõnnetuste esinemise riske ning parandada töökeskkonda holistilises perspektiivis. Me tegutseme selle nimel, et viia ellu avaliku poliitika eesmärki luua kõigile meeldiv ja arengut soodustav töökeskkond.

Paljude ehitustöölistega juhtub tööõnnetusi ja paljud põevad kutsehaigusi. Nad kukuvad, töötavad ebasobivas asendis, tõstavad raskeid esemeid või saavad vigastada masinate ja mehhanismide kasutamisel. Halb planeerimine ja kiirustamine suurendavad õnnetusjuhtumite riski. Arbetsmiljöverket on välja andnud õigusakte ja määrusi, mis reguleerivad ehitustööde teostamist.

Hoonete ehitamise, rekonstrueerimise, remontimise, hoolduse, lammutamise või tsiviilehitusega seonduvaid töid reguleeritakse Arbetsmiljöverket poolt välja antud Rootsi töökeskkonnaseaduse ja ehitusmäärustega. Rootsi töökeskkonnamäärused kehtivad kõigile võõrtöötajatele Rootsis, olenemata sellest, kas töötaja on palgatud välisettevõtte poolt või ta on sõlminud lepingu Rootsi tööandjaga või töötab iseseisva ettevõtte omanikuna. Määrused kehtivad nii ettevõtte omanikule kui töötajatele, olenemata töösuhte vormist.