Eramuomanikule

Eramuomanikule, kes kasutab ehitusettevõtet (täistöövõtt), kehtib Rootsi tarbijakaitseseadus, mis tähendab, et eramuomanik/tellija  ei pea vastutama töökeskkonna koordinaatori (BAS-U) määramise eest ning ei vastuta seetõttu ka töö teostajate töökeskkonna eest.

Eramuomanik, kes valib mitme töövõtja kasutamise, kes teevad tööd samaaegselt, vastutab seevastu teataval määral töötegijate töökeskkonna eest. See kehtib nii uusehituste, hoolduse, ümberehituse, remondi kui ka pinnasetööde puhul.  Eramuomanikku loetakse tellijaks ja tal on juriidiline vastutus koostada töökeskkonnaplaan või jälgida, et seda teeb töövõtja (ehitusettevõtja). Plaanist peab nähtuma, millised erilised ohud, näiteks kukkumine katuselt ja kokkupuude ohtlike kemikaalidega, võivad ehitusprojekti puhul ette tulla, ja mida ohtude minimeerimiseks teha tuleb.

Kui mitu töövõtjat töötab ehitusel samaaegselt, lasub tellijal (eramuomanikul) vastutus kõigi osapoolte töökeskkonna koordineerimise eest. Tuleb määrata ehitustöökeskkonna koordinaator – nii töö planeerimiseks kui ka teostamiseks. Teatavatel asjaoludel võib tellija kogu oma töökeskkonnavastutuse üle anda töövõtjale.

Lisainfot leidub veebilehel www.av.se>.