Tööandjale

Tööandjal on alati kohustus hoolitseda selle eest, et tööd saaks teostada ilma tervisekahjustuste või õnnetuste ohuta. See tähendab muuhulgas, et tööandjal on kohustus veenduda, et töö teostaja saab piisavalt instruktsioone ja tõepoolest õpib töö selgeks. Personal peab mitte ainult teadma võimalikke esinevaid ohtusid, vaid ka oskama neid vältida.

Tööandja vastutab alati, kuid võib töökeskkonnategevuses ülesandeid jaotada. Kui on mitu erineva taseme juhti, lähtu alati sellest, et oled vastutav isik, isegi kui juriidilisest vaatenurgast selgub, et vastutus lasub kõrgemal või madalamal tasemel.

Juhina pead tundma töökeskkonnaseadust ning neid töökeskkonnaeeskirju, mis Sinu töökoha kohta kehtivad. Tavaline on ka see, et juhile antakse spetsiaalseid töökeskkonnategevuse ülesandeid, näiteks kaitseringkäikude algatamine ning süsteemse töökeskkonnategevuse muude osade administreerimine.