Kui midagi juhtub

Hädaolukord või õnnetusjuhtumid

Ehitusplatsil esineva hädaolukorra või õnnetusjuhtumite (nt tulekahju) korral peavad kõik isikud kiiresti ja turvaliselt töökohalt lahkuma. Evakuatsiooniteed ja kogunemiskohad on tähistatud vastavate märkidega.

Evakuatsiooniuksed avanevad väljapoole ja tulekustustusvahendid paiknevad hõlpsasti juurdepääsetavates kohtades.

Esmaabi on alati kättesaadav ning esmaabikappide ja esmaabi andmise kohad on tähistatud vastavate märkidega.

Töökoht varustatakse teadetetahvliga, kus on näidatud kiirabi ja päästeteenistuse telefoninumbrid, töökoha aadress ja võimaluse korral ka suunad töökohta. Pidage meeles, et isik, kes helistab, peab olema suuteline suhtlema Räddningstjänsteniga, s.t Rootsi Päästeteenistusega. Tavaliselt saab päästeteenistusega suhelda inglise keeles.

Töökohad, kus elektrikatkestus võib põhjustada töölistele eriohtu, varustatakse avariivalgustusega. See kehtib näiteks ehitusobjekti saagide kasutamisega seotud tööde ja tellingute paigaldamise kohta.

Ohu või vajakajäämise esinemisel töökeskkonnas

  1. Kui avastad töökeskkonnas ohu või vajakajäämise, võta ühendust oma otsese ülemusega.
  2. Kui ühtegi meedet tarvitusele ei võeta, võta ühendust töökaitsevolinikuga.
  3. Töökaitsevolinik võtab ühendust ülemusega.
  4. Kui probleemi ei lahendata, pöördub töökaitsevolinik peatöökaitsevoliniku poole.
  5. Kui probleem püsib, võtab peatöökaitsevolinik küsimuse üles kaitsekomitees.
  6. Kui ühtegi meedet tarvitusele ei võeta, saab töökaitsevolinik pöörduda töökeskkonnaametisse.