Vaata meie filmi

Rootsi ehitusplatsid on tänu rangetele töökeskkonnaseadustele ning tööandjate ja ametiühingute vahelistele kokkulepetele ühed turvalisemad maailmas. Töökaitse ja -ohutuse eeskirjad hõlmavad ka välismaa ehitustöölisi. Tööandjal on suur vastutus töökoha ohutuks muutmisel, kuid ka iga töövõtja peab olemasolevaid eeskirju järgima.

See film võtab kokku kõige olulisema, mida tuleks teada igaühe vastutusest ehitusplatsi turvaliseks ja ohutuks muutmisel – ning mida teha juhul, kui õnnetus on siiski juhtunud.